fredag 18 januari 2013

Året började med blicken mot Nådendal

Vi blev bjudna till Masku av Johannes gudfar, Joonas, som har sin släkts villa vid havsstranden där. Vi packade med skidor och pulkor, eftersom snön ligger tjock här i Helsingfors. Det var förbluffande att komma fram och se att marken var bar. Men det var inte mindre spännande för det, tyckte barnen, som genast utforskade klipporna och gården.

Joonas moster är konstnär och har målat en akvarell, som föreställer Nådendals klosterkyrka sedd från norr, som hon har förärat mig. Vyn är den man ser från deras villa, vilket jag kunde bekräfta och ni kan se ovan, på fotot (den lilla piggen i mitten av bilden är alltså klosterkyrkans torn). I dagens läge kan avståndet över viken och isen kännas långt, men den här platsen har någon gång legat mycket nära klostret -havet har varit den enda vettiga förbindelsevägen båd' sommar och vinter tills automobilernas tidevarv.

Vi hade även en uppgift: att hjälpa till med att tömma fågelholkarna som var ett tjugotal till antalet. Förhoppningsvis blir dessa återigen fina hem åt en generation flygfän när våren kommer. Tack Joonas, för en fin dag! :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar