måndag 28 februari 2011

Vinnare!

Finska kulturfonden delade ut stipendier till 1037 forskare eller arbetsgrupper/föreningar i år - det är lika många glada vinnare! Med stolthet är Tieteen Ystävien Seura (Sällskapet Vetenskapens Vänner) bland dessa, vilket jag inte kunde ha trott då jag skrev vår ansökan - på finska. Vårt seminarium har med andra ord fått understöd, vilket jag redan nämnt, och kommer att genomföras i Helsingfors 14-15.10.2011. Om detta återkommer jag senare, när vi inleder vår informationsspridning.

Bland stipendiaterna fanns många bekanta namn och i korthet presenterades mycket intressanta teman för forskning inom humaniora, främst arkeologi och historia. Fint: dessa hör vi säkert så småningom mera av. Gratulationer!

tisdag 8 februari 2011

Planer och visioner

Det är roligt att få understöd för sina planer och idéer. Vårt seminarieprojekt (inom Tieteen Ystävien Seura - Sällskapet Vetenskapens Vänner), som skall dryfta arkeologi och pedagogik i oktober i Helsingfors, fick sig ett ryck framåt i.o.m. ett besked om delfinansiering. Eller, de facto, ett bidrag som uppgår till nästan halva vår budget. Skönt! Man får definitivt mer drive igen när idéerna får konkret stöd i form av medel, och såklart får man personligen även en extra dos självförtroende: vår idé var kanske inte så galen ändå, eller hur?

Mina personliga forskningsplaner fortgår även - att forska dels i universitetshistoria, dels i enskilda forskares vetenskapsbild, världsbild, "tankestilar", "tankekollektiv" och bruk av historia. I förra veckan dök jag återigen ner i arkivets djup och hittade mycket intressant brevmaterial, som finns som bas för ännu en artikel - känns fint!

Mer om min forskning, mer om seminariet följer - jag lovar. Det ser ju mycket ljust ut för tillfället!