torsdag 15 maj 2014

Lante 2004 och 2014 - forskaren är äldre, Birgittaintresset detsamma


Villa Lantes Vänners stipendiat, magister Eva Ahl, i Rom 2004 på Villa Lantes terrass.

Det var verkligen en trevlig resa till Rom för två veckor sedan, på IRF:s jubileum. Då jag var stipendiat på Villa Lante hösten 2004 ville jag låta ta en bild av mig på terrassen, där stipendiaterna och de som bor i huset brukar torka sin byk och vistas. Mikko fick också dricka limoncello på terassen på vappen 2014, det var en glädje att bli inbjuden av de nuvarande stipendiaterna och studenterna där.

För mig har Rom alltid varit viktigt: 1997 gick lärostolens resa hit under ledning av Matti Klinge och Derek Fewster. Jag skrev essän "Heliga Birgitta i Rom", som kom att bli startskottet för min karriär - det är Birgitta och birgittinerna jag fortfarande arbetar med år efter år, trots några mindre avstickare i andra (ofta helgonrelaterade) ämnen. Vi fick även besöka Lante, där Päivi Setälä (1943-2014) då var direktör. Klinge och hon var goda vänner och kolleger, vilket naturligtvis öppnade dörren även för hans grupp studenter. Jag talade med Päivi under detta besök och sedermera kom vi att arbeta tillsammans, Päivi, Matti och jag, under Birgittajubileet i Finland 2003. Under den resan var det många, som önskade återse Lante, men jag vågade inte ens hoppas.

Men en dag gick önskningen ändå i uppfyllelse och jag fick även vara stipendiat här. Under de månader jag vistades i Rom 2004 fick jag ordna de snurriga tankarna i mitt huvud. Jag hade varit doktorand redan i två läsår, men närmast avverkat artiklar etc. på basis av gradun, hade inte förmått gå vidare. Här fick jag chansen att ta till mig nya tankar och här gav jag således avhandlingen en ny disposition, som dock inte höll till slut, men förde mig ändå vidare, genom att fokusera på synen på klostren i Finland. Jag utnyttjade även stipendiattiden att grundligt bekanta mig med Casa di Santa Brigida och följa så många forskares fotspår i Rom. Forskares, som följde i Birgittas fotspår. Bland annat besökte jag alla de sju kyrkorna i Rom, som Birgitta besökte, och insåg att det är möjligt numera att göra denna runda i staden under en dag. Kanske jag gör den igen nästa gång i staden. Under tiden fortsätter jag med två-tre Birgittarelaterade projekt år 2014 - intresset sinar aldrig.

Doktor Eva Ahl-Waris som gäst på IRF:s 60-årsjubileum 2014, fotograferad av maken i den klassiska loggian där man har kunnat se ut över Rom sedan 1500-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar