måndag 28 februari 2011

Vinnare!

Finska kulturfonden delade ut stipendier till 1037 forskare eller arbetsgrupper/föreningar i år - det är lika många glada vinnare! Med stolthet är Tieteen Ystävien Seura (Sällskapet Vetenskapens Vänner) bland dessa, vilket jag inte kunde ha trott då jag skrev vår ansökan - på finska. Vårt seminarium har med andra ord fått understöd, vilket jag redan nämnt, och kommer att genomföras i Helsingfors 14-15.10.2011. Om detta återkommer jag senare, när vi inleder vår informationsspridning.

Bland stipendiaterna fanns många bekanta namn och i korthet presenterades mycket intressanta teman för forskning inom humaniora, främst arkeologi och historia. Fint: dessa hör vi säkert så småningom mera av. Gratulationer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar