onsdag 12 september 2012

På fortbildning - även jag

Via FB rekommenderade en vän en länk om fortbildning inom resebranschen, närmare bestämt med tyngdpunkt på kultur och producentskap, så jag klickade och fann mig själv ansöka till linjen, som arrangeras av Haaga-Perho. Jag blev antagen till denna vuxenutbildning med 16 andra och vi började vår skolning igår - åtminstone hade jag nära till "skolan" denna gång, eftersom Haaga-Perho är en del av Haaga Instituutti -säätiö, som även är delägare i yrkeshögskolan Haaga-Helia vars utrymmen alltså är belägna här i Södra Haga.

Jag har studerat vid yrkeshögskola förut, då jag år 2003 blev antagen till linjen för kulturproducentskap vid yrkeshögskolan Sydväst (nuv. Novia, antar jag), men då studerade jag ännu vid ungdomslinjen, vilket var alldeles för stressigt eftersom jag samtidigt var doktorand. Därför slutade jag då efter ett år, men flera vänner och goda råd rikare. Linjen jag nu började med, vars första närstudiedag gick lyckligt och väl förbi fylld av info om själva studierna och presentationsrunda av studiekamraterna, är dock annorlunda, eftersom alla på linjen har år av arbete bakom sig och alla har specialkunskaper från förut. Nu är det också meningen att vi vid sidan av arbetet skall avlägga studierna och få stöd av både och i att gå vår egen väg så att säga. Det är alltså frågan om enbart några närstudiedagar per år och sedan självständiga studier och kurser vid sidan om arbete, låter lovande och spännande.

Dagen inleddes med presentation av själva kursen av vår kurssekreterare Ulla-Maija Alanne. Därefter presenterade en av lärarna sig, ped.dr Vesa Heikkinen, som är expert på frågor kring gastronomi och urban kultur. Han har disputerat i Jyväskylä 2004 och är forskare på Haaga-Heliga för tillfället. Hans föredrag var inspirerande och erbjöd en del tänkvärda aspekter på turism och Finland. Ordet "bränd" är t.ex. helt föråldrat, fick vi höra, då man numera tycks tala om "mood" om man är riktigt hip. Och uttrycket är ju bra i och för sig, eftersom termen beskriver en anda mer än bara yta, vi får se hur mycket vi kommer att se ordet brukas i media i framtiden - bränd är ju ganska slitet allredan.

På eftermiddagen fick vi mer praktiska råd om själva kursutbudet och också om hur vi arrangerar vårt arbete i förhållande till studierna etc. trevligast var dock pauserna, då man kunde få lära känna sina nya "studiekompisar". Många arbetar inom museibranschen på olika håll i landet, andra håller redan på med projekt som tangerar kultur, turism och miljö.

Det intressantaste nu är definitivt att få träffa nya människor. Inom kulturbranschen är nätverk a och o vilket troligen kommer att vara det största utbytet av att studera igen. Och i dagens läge är det viktigt att kunna utveckla sitt eget kunnande åt olika håll - en rullande sten samlar ju sällan mossa så att säga. Det hoppas jag gäller även för den avdankade akademikern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar