tisdag 9 oktober 2012

Värderingen av historia och arkeologi inom forskningen är här - och vi fick gott betyg!

Finlands Akademi har sammanställt en rapport om värdering av olika akademiska branscher och historia och arkeologi fick gott betyg: historia och arkeologin har styrkor i bland annat följande: branscherna är internationella, forskarna klarar av att analysera stora helheter, långa tidsperspektiv och stora material, använder jämförande analys. Historia och arkeologi är också mångsidig forskning av kvalitet i internationell mening. Stigande trender är bland annat miljöhistoria (!) och genderforskning. Vi gjorde det! Applåder, knäppa med hängslen - pang, pang!

Men enligt undersökningen har vi även svaga sidor: brist på resurser och brist på samarbetande organ - Jawohl! Och ett överhängande hot är en anda i samhället som inte ser allmänbildning som viktig, historielösheten där gårdagens händelser inte mera är av intresse. Å andra sidan finns det möjligheter, menar man och efterlyser utnyttjandet av historisk kunskap, dialog mellan vetenskapsgrenarna, samhälleligt engagemang. Var kan vi göra för att påverka dessa sistnämnda problemområden och möjligehter? Öppenhet, anser jag. Informationsspridning inom olika medier, att aktivt driva vår egen synlighet genom att ta ställning i olika sammanhang, vara aktiva i media etc. Nu är det ju så att vi inte kan sitta och vänta på att någon skall göra något, någon institution - vi har dåligt med dylika, kunde ju konstateras. Däremot är vi forskare av gediget virke och nu är det dags att vi även blir ännu mer aktiva på det samhälleliga planet. Så alla ni som inte ännu bloggar, är med i sociala medier etc. - nu är det senast dags! Vi måste vara synliga! Vi måste bli lika synliga som forskare som vårt digitaliserade material blivit - och det bör inte minskas på den marknadsföringen nu heller.

För den som inte orkar plöja igenom hela rapporten kan en sammanställningen läsas på Agricola. Utvärderingen av historia och arkeolog finns på pdf: http://www.aka.fi/Tiedostot/Tieteentila2012/Tieteenalaraportit/Historia_ja_arkeologia.pdf2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar