onsdag 20 januari 2010

Digi i skolan!

Läste i dagens HBL (20.1.09) med intresse om Annette Kronholm-Cederbergs doktorsavhandling, som behandlar uppsatsskrivning i skolan. Forskaren disputerade vid Åbo Akademi och höjer nu rösten för utvecklande/införande av digitala medier i skolorna. Porten till att skriva och uttrycka sina åsikter är numera bloggen! I HBL-intervjun skrevs om en elev, som blev nedslagen av all fokus på skrivfel och så litet fokus på innehållet i texterna - och forskaren tyckte detta var som att slå huvudet på spiken. Och jag instämmer!!

Okej, jag måste motivera varför och hur. Det är förvisso viktigt att kunna uttrycka sig korrekt i skrift - det gör texten mer läsbar och lättare att förstå. Retoriken ÄR viktig, vet jag som historiker - helheten är viktig: det är inte bara VAD du säger som har betydelse, eftersom nyanser kommer till och skapas i HUR du säger det. Men, ja - ifall en människa skall slås ner ifall den har problem i formen - anser jag nog att huvudpoängen vore att försöka se till innehållet! Jag har personligen lagt märke till att ju mer man konkret skriver, ju bättre blir man. Och naturligtvis måste man läsa vid sidan om, inhämta kunskap, inhämta nyanser om formen. Jag är verkligen glad att en doktor även understryker vikten av att man måste VÅGA säga - dvs. skriva - saker och ting hellre än att hålla tyst, särskilt ifall det bara är frågan om problem i att uttrycka sig grammatikaliskt riktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar